Juliol - Septembre 2003

col.lectiva d'artistes de les Arts del Llibre de l'escola Llotja de Barcelona