Litografia original de  Carme Aliaga

 

Estampació a tres colors i collage, a partir de tres pedres litogràfiques dibuixades per  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp la primavera de 2017. La impressió s’ha realitzat en aquest taller l'hivern de 2018 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO, amb tintes Van-Son i Graphic Chemical i collage en paper japonés vermell.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (P/A) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades, un “bon à tirer” (B.A.T.) sense numeració i signat.

 Totes les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 30 x 30 cm.

 

Three colors lithograph & collage edition of  three  stones drawned by the artist Carme Aliaga at  Carles Monegal Workshop in Tremp (Spain) during  spring 2017. The edition  was printed during  winter  2018 in the same workshop on 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks and collage with red japan paper.

The edition consists of 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proofs (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proofs (P.T.) signed and numbered and 1 “bon à tirer” (B.A.T.).

All litographs are 30 X 30 cm. and bear the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

 

DSC_1839.jpg

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif