Litografia original de  Pepe Camps

 

Estampació a tres colors, a partir de tres pedres litogràfiques amb trànsfer fotogràfic del fotògraf Pepe Camps  en el taller de Carles Monegal a Tremp l'estiu de 2015. La impressió s’ha realitzat en aquest taller la tardor de 2015 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (P/A) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades, un “bon à tirer” (B.A.T.) sense numeració i signat.

Totes les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 30 x 30 cm.

 

Three colors lithograph edition of  three  stones with photographis transfer by the photographer Pepe Camps at Carles Monegal Workshop in Tremp (Spain) during  summer  2015. The edition was printed during fall 2015 in the same workshop on 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition consists of 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proofs (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proofs (P.T.) signed and numbered and 1 “bon à tirer” (B.A.T.). All litographs are 30 X 30 cm. and bear the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

 

lito Pepe '15.jpg

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif