Litografia original de  Perico Pastor

 

Estampació a quatre colors, a partir de tres pedres litogràfiques dibuixades per  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp la l'estiu de 2015. La impressió s’ha realitzat en aquest taller la primavera de 2016 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (P/A) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades, un “bon à tirer” (B.A.T.) sense numeració i signat i una H.C. signada.

 Totes les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 30 x 30 cm.

 

Four colors lithograph edition of  three stones drawned by the artist Perico Pastor at Carles Monegal Workshop in Tremp (Spain) during summer 2015. The edition was printed during springr 2016 in the same workshop on 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition consists of 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proofs (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proofs (P.T.) signed and numbered; 1 “bon à tirer” (B.A.T.) and one H.C. signed.

All litographs are 30 X 30 cm. and bear the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

 

Litografia Perico Pastor '16.jpg

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif