Litografia original de  Collectif Remake

 

Estampació a dos colors, a partir de dues pedres litogràfiques dibuixades per  els artistes de "Collectif REMAKE" en el taller de Carles Monegal a Tremp l'estiu de 2016. La impressió s’ha realitzat en aquest taller l'hivern de 2017 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical. L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (P/A) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades, un “bon à tirer” (B.A.T.) sense numeració i signat.

 Totes les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions aproximades de 28 x 30 cm.

 

Two colors lithograph edition of  two  stones drawned by the collectif REMAKE at Carles Monegal Workshop in Tremp (Spain) during summer 2016. The edition was printed during winter 2017 in the same workshop on 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition consists of 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proofs (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proofs (P.T.) signed and numbered and 1 “bon à tirer” (B.A.T.).

All litographs are 28 X 30 cm. and bear the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

miniatura lito

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif