Litografia original de  Vicent Carda

 

Estampació a tres colors, a partir de dues pedres litogràfiques (una amb dos colors simultanis) dibuixades per  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp la primavera de 2021. La impressió s’ha realitzat en aquest taller la primavera de 2022 amb Sara Cabo com assistent de taller i sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (P/A) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades, un “bon à tirer” (B.A.T.) sense numeració i signat.

 Totes les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 30 x 30 cm.

 

Three colors lithograph edition of  two  stones (une whit two colors) drawned by the artist Vicent Carda  at Carles Monegal Workshop in Tremp (Spain) during spring  2021. The edition was printed during spring 2022 in the same workshop with  Sara Cabo like first  assistance and on 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition consists of 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proofs (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proofs (P.T.) signed and numbered and 1 “bon à tirer” (B.A.T.).

All litographs are 30 X 30 cm. and bear the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

 

litografia Vicent '22.jpg

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif