instal·lació amb gespa natural de

Sergi Gómez

 

Tremp, maig de 2002