Litografia original de  Colomba Amstutz

Estampació a dos colors, a partir de dues pedres litogràfiques dibuixades per  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp. La impressió s’ha realitzat en aquest taller la primavera de 2012 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (A/P) signades i numerades en romans  I / V a V / V, tres proves de taller (P/T) signades i numerades, i un “bon à tirer” sense numeració (B.A.T.) signat.

Les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 30 x 30 cm.

 

Two colors lithograph edition of two stones drawned by the artist Colomba Amstutz in the Carles Monegal  Workshop at Tremp (Spain) in winter 2011. The printing was made during spring 2012 at the same workshop in 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition is conformed by 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proof (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  3 workshop proof (P.T.) signed and numbered; and 1 “bon à tirer” (B.A.T.)

All litographs are 30 X 30 cm. and bears the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

599895_2962274874184_249690236_n.jpg

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif