Litografia original de  Daniel Berdala

 

Estampació a tres colors, a partir de tres pedres litogràfiques dibuixades per  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp la primavera de 2012. La impressió s’ha realitzat en aquest taller l'hivern de 2012 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (A/P) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades, i un “bon à tirer” sense numeració (B.A.T.) signat.

Les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 30 x 30 cm.

 

Three colors lithograph edition of three stones drawned by the artist Daniel Berdala at Carles Monegal  Workshop in Tremp (Spain) during spring 2012. The edition was printed during winter 2012 at the same workshop in 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition consists of 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proof (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proof (P.T.) signed and numbered; and 1 “bon à tirer” (B.A.T.)

All litographs are 30 X 30 cm. and bears the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

lito berdala'12 013.jpg

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif