Litografia original de 

Philippe Werlen

 

Estampació a un color, a partir de d’una pedra litogrŕfica amb transfer fotogrŕfic de  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp la primavera de 2011. La impressió s’ha realitzat en aquest taller l’estiu de 2011 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L’edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (P/A) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades i un “bon ŕ tirer” (B.A.T.) sense numeració i signat.

Totes les impressions porten el segell sec del taller i tenen unes dimensions de 38 x 28 cm.

El títol de l’obra es “DirtYTime”.

 

One colour lithograph edition of one stone with photographic transfer by the artist Philippe Werlen at Carles Monegal Workshop in Tremp (Spain) during spring 2011. The edition was printed during summer 2011 in the same workshop on 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition consists of 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proofs (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proofs (P.T.) signed and numbered and 1 “bon ŕ tirer” (B.A.T.) signed.

All lithographs are 38 X 28 cm. and bear the Carles Monegal printer and workshop chop (blind-stamp).

The title is “DirtYTime”.