Litografia original :  Colomba Amstutz

 

 

Estampació a tres colors, a partir de tres pedres litogràfiques dibuixades per  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp. La impressió s’ha realitzat en aquest taller l’estiu de 2008 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (A/P) signades i numerades en romans  I / V a V / V, tres proves de taller (P/T) signades i numerades, un “bon à tirer” sense numeració (B.A.T.) signat, i una estampa H/C (hors commerce).

Les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 30 x 30 cm.

 

Three colors lithograph edition of three stones drawned by the artist Colomba Amstutz in the Carles Monegal  Workshop at Tremp (Spain) in summer 2007. The printing was made during summer 2008 at the same workshop in 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition size is limited at 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proof (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  3 workshop proof (P.T.) signed and numbered; 1 “bon à tirer” (B.A.T.) and 1 “hors commerce” (H.C.).

All litographs are 30 X 30 cm. and presents the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).