edicions

Oferim als artistes i a d'altres galeries o marxants d'art la possibilitat d'editar litografies, gravats, fotografies i serigrafies en el nostre taller. Hem creat un fons de subscriptors que reben cada any tres litografies o múltiples originals de tres artistes invitats i editats per el nostre taller.

Contacteu amb nosaltres per  incorporar-vos com  a subscriptors o conèixer les condicions de les edicions i tiratges.

Subscripcions :    butlleta subscripcions '16.pdf

  

 

Litògraf: Carles Monegal

 

terrazaquiosc@hotmail.com

edicions 2002

edicions 2003

edicions 2004

edicions 2005

edicions 2006

edicions 2007

edicions 2008

edicions 2009

edicions 2010

edicions 2011

edicions 2012

edicions 2013

edicions 2014

edicions 2015

edicions 2016

edicions 2017

edicions 2018

edicions 2019

edicions 2020

edicions 2021

edicions 2022

obra gràfica

edicions

taller de litografia i gravat

galeria

exposicions

project  +