Litografia original de  Miguel Ángel Pascual

 

Estampació a tres colors, a partir de tres pedres litogràfiques dibuixades per  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp. La impressió s’ha realitzat en aquest taller la primavera de 2014 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (A/P) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades, un “bon à tirer” sense numeració (B.A.T.) signat. i cinc H.C.

Les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 30 x 23 cm.

 

 

3 colors lithograph edition of 3 stones drawned by the artist Miguel Ángel Pascual  in the Carles Monegal  Workshop at Tremp (Spain) in summer 2013. The printing was made during spring 2014 at the same workshop in 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition is conformed by 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proof (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proof (P.T.) signed and numbered; 5 H.C. and 1 “bon à tirer” (B.A.T.)

All lithographs are 30 X 23 cm. and bears the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

 

DSC_0411.jpg

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif