Litografia original ROBERT HOFER

 

Estampa a un color a partir d’una pedra amb transfer fotogràfic del fotògraf Robert Hofer en el taller de Carles Monegal a Tremp. Impressió realitzada en aquest taller l’estiu de 2008 sobre paper 250grs., 100% cotó “super Alfa” GVARRO, amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

Edició de 50 exemplars signats i numerats per l’artista de l’1/50 a 50/50, 5 proves d’artista signades (A.P.) i numerades en romans, 3 proves de taller (P.T.), un B.A.T. i 1 H.C..

Totes les impressions porten el segell en sec del taller i tenen unes dimensions de 28 x 34 cm.

 

 

One color lithograph edition of one stone with artist’s photographic tranfer at Carles Monegal workshop in Tremp. The printmaking was made during summer 2008 at the same workshop over 100% cotton paper (GVARRO, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical inks.

Edition size limited at 50 lithographs signed and numbered, 5 artist proof, 3 workshop proof, 1 B.A.T. and 1 H.C.

All lithographs are 28 x 34 cm. and presents the Carles Monegal workshop’s  blindstamp (chop).