Litografia original de  Goretty Pomé

 

Estampació a dos colors, a partir de dues pedres litogràfiques dibuixades per l’artista en el taller del litògraf Carles Monegal a Tremp l'estiu de 2020 i amb assistència de la litògrafa Sara Cabo. La impressió s’ha realitzat en aquest taller l'estiu de 2021 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 60 % cotó i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 65 (seixanta-cinc) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 65 al 65 / 65, cinc proves d’artista (P/A) signades i numerades, dues proves de taller (P/T) signades i numerades, un “bon à tirer” (B.A.T.) sense numeració i signat.

 Totes les impressions porten el segell en sec del taller, tenen unes dimensions de 30 x 30 cm.

 

Two colors lithograph edition of  two  stones drawned  by the artist  Goretty Pomé    at Carles Monegal Workshop in Tremp (Spain)  during  summer  2020, assisted  by Sara Cabo. The edition  was printed during  summer  2021 in the same workshop on 60% cotton paper (super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition consists of 65 lithographs signed and numbered from  1 / 65 to 65 / 65;  5 artist proofs (A.P.) signed and numbered;  2 workshop proofs (P.T.) signed and numbered and 1 “bon à tirer” (B.A.T.).

All litographs are 30 X 30 cm. and bear the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).

 

lito Goretty Pomé '21

arrowbackwhite.gif

arrowforwhite.gif