Litografia original de  Guillem Cifré

 

 

 

Estampació a dos colors, a partir de dues pedres litogràfiques dibuixades per  l’artista en el taller de Carles Monegal a Tremp. La impressió s’ha realitzat en aquest taller la tardor - hivern de 2010 sobre paper de 250 grs. Súper Alfa, 100 % cotó, de la casa GVARRO i amb tintes Van-Son i Graphic Chemical.

 L'edició consta de 50 (cinquanta) exemplars signats i numerats per l’artista de l’1 / 50 al 50 / 50, cinc proves d’artista (P/A) signades i numerades en romans  I / V a V / V, dues proves de taller (P/T) signades i numerades i un “bon à tirer” (B.A.T.) sense numeració i signat.

Totes les impressions porten el segell sec del taller i tenen unes dimensions de 15 x 24 cm.

 

 

 

Two colors lithograph edition of two stones drawned by the artist Guillem Cifré at Carles Monegal Workshop in Tremp (Spain) during fall - winter 2010. The edition was printed during winter 2010 in the same workshop on 100% cotton paper (GVARRO, super alfa, 250 grs.) with Van-Son and Graphic Chemical lithographic inks.

The edition consists of 50 lithographs signed and numbered from  1 / 50 to 50 / 50;  5 artist proofs (A.P.) signed and numbered from  I / V to V / V;  2 workshop proofs (P.T.) signed and numbered and 1 “bon à tirer” (B.A.T.) signed.

All lithographs are 15 X 24 cm. and bear the Carles Monegal printer and workshop chop (blindstamp).